Αποτυπώσεις ειδικών απαιτήσεων – αποτύπωση προφίλ διάκοσμου διατηρητέων και νεοκλασσικών όψεων

H ομάδα εργασίας μας έχει εμπειρία σε αποτυπώσεις ειδικών απαιτήσεων όπως την αποτύπωση του διάκοσμου των όψεων σε διατηρητέα ή νεοκλασσικά κτίρια με σκοπό την ανακατασκευή τους, στις περιπτώσεις που η διατήρησή τους δεν είναι εφικτή λόγω φθοράς. 

Τα προφίλ αποτυπώνονται επί τόπου, σχεδιάζονται σε επίπεδο διατομής και τρισδιάστατου μοντέλου και κατόπιν επιλέγεται η μέθοδος και τα υλικά ανακατασκευής των στοιχείων για να επανατοποθετηθούν.

Top