[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

Στατικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών για κάθε τύπο κατασκευής:

  • οπλισμένο σκυρόδεμα,
  • φέρουσα τοιχοποιία,
  • μεταλλικοί & σύμμικτοι φορείς,
  • ξύλινες κατασκευές,

τόσο για νέες κατασκευές, όσο και μελέτες στατικής επάρκειας ή ενισχύσεων σε υφιστάμενες κατασκευές.

Επικοινωνία

Χρειάζεστε αντίστοιχη υπηρεσία;
Στείλτε μήνυμα στο gm.evlogimenou@gmail.com
Λογότυπο γραφείου Ήβης Ευλογημένου
ΗΒΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός MSc
Top