[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

Τακτοποίηση αυθαιρέτου

Η ένταξη μιας ιδιοκτησίας με αυθαιρεσίες στις διατάξεις του Ν.4495/2017, καθώς και η έκδοση ΗΤΚ, απελευθερώνει το ακίνητο σας, προσφέροντάς σας τη δυνατότητα:

  • σύνταξης δικαιοπραξιών (μεταβίβαση, πώληση, σύσταση ιδιοκτησιών)
  • σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας
  • ένταξη σε προγράμματα επιδότησης

Για την ένταξη του ακινήτου σας στις διατάξεις του Ν.4495/2017, θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Ε9 (όπου αναφέρεται το ακίνητο)
  • Φύλλο Οικοδομικής Αδείας
  • Οικοδομική Άδεια: Τοπογραφικό, Διάγραμμα Δόμησης, Κατόψεις, Όψεις, Τομές
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων σύνταξης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας)
  • Αποδεικτικά παλαιότητας από δημόσια αρχή εάν υπάρχουν
  • Δικαιολογητικά ανά περίπτωση, για την τεκμηρίωση τυχόν μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ,ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ,ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ Κ.Ο.Κ )
  • Αριθμός παροχής ρεύματος & αριθμός παροχής ύδρευσης

Επικοινωνία

Χρειάζεστε αντίστοιχη υπηρεσία;
Στείλτε μήνυμα στο design.evlogimenou@gmail.com
Λογότυπο γραφείου Ήβης Ευλογημένου
ΗΒΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός MSc
Top