Μετατροπή εμπορικού καταστήματος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), εντός κελύφους με Ενετικά στοιχεία κατασκευής στο Παλιό Λιμάνι Χανίων.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Χρόνος κατασκευής 2014
Top