ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ

Ανακοινώθηκε η έναρξη και άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολές μέχρι και τον Σεπτέμβρη.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από 2 σκέλη:
-το σκέλος της πραγματοποίησης παρεμβάσεων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου (Εξοικονομώ)
-το σκέλος της πραγματοποίησης παρεμβάσεων που αφορούν εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης κατοικιών (Ανακαινίζω)
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:
Εξοικονομώ:
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερου χρησης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Ανακαινίζω:
 • Εργασίες ανακαίνισης που δεν καλύπτονται απο το σκέλος Εξοικονομώ. (Εργασίες ανακαίνισης χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, ερμάρια, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, επισκευή δομικών στοιχειων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών κλπ). Επίσης είναι επιλέξιμη η προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών (ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο) έως ένα τεμάχιο από κάθε είδος.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:
-Ο αιτών να είναι γεννημένος απο 1/1/1984 έως 31/12/2005 και να έχει εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα είτε ψιλή κυριότητα είτε επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία
-Η κατοικία να υφίσταται νόμιμα
-Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
-Να χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία (Ιδιοκατοίκηση, δωρεάν παραχώρηση ή ενοικίαση)
-Να έχει καταταγεί βάση του πρώτου ΠΕΑ σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 
Αποκλείονται κατοικίες που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση
 
Για το σκέλος Ανακαινίζω  υπάρχουν οι εξής επιπλέον περιορισμοί:
-Συμμετοχή στο σκέλος Εξοικονομώ
-Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 20.000 €
-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας του ωφελουμενου μικρότερη από 300.000 €
-Εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα)
Ο ανώτατος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων είναι:
-Σκέλος Εξοικονομώ-Έως 22.500 
-Σκέλος Ανακαινίζω-Έως 10.000 
 
Τα ποσοστά επιδότησης του προγράμματος είναι:
Σκέλος Εξοικονομώ- Έως και 75% ανάλογα με την οικονομική κατάσταση  του ωφελούμενου όπως φαίνεται στην τελευταία φορολογική δήλωση
Σκέλος Ανακαινίζω- 30% οριζόντια για όλους τους δικαιούχους του ανακαινίζω ανεξαρτητα απο την οικονομική κατηγορία
Η διαδικασία επιλεξιμότητας της αίτησης γίνεται (όπως και στο προηγούμενο εξοικονομώ) με μοριοδότηση όπου προκύπτει από συγκεκριμένα κριτήρια (αναλογία κόστους σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται, εισόδημα, θεση ιδιοκτησίας, ενεργειακή κλάση βάση Α ΠΕΑ, παλαιότητα κατασκευής, μονογονεϊκή οικογένεια, ΑΜΕΑ, πολυτεκνοι)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προετοιμασία του φακέλου είναι:
 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο αιτούντα
 • Κωδικοί taxisnet αιτούντα
 • Οικοδομική άδεια του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. βεβαίωση μηχανικού για κατοικία προ του έτους 1955, δήλωση αυθαιρέτου στο νόμο 4178/13 ή 4495/17 κ.α.) , σε περίπτωση διατηρητέου κτίσματος ως νομιμοποιητικό έγγραφο μπορεί να κατατεθεί το ΦΕΚ  
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του αιτούντα
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) αυτού που δηλώνει την κατοικία σαν κύρια
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) όλων των ιδιοκτητών (ανεξάρτητα του ποιος καταθέτει την αίτηση στο πρόγραμμα)  
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
 • Λογαριασμός ΔΕΗ εκκαθαριστικός
 • Τίτλος ιδιοκτησίας – σε περίπτωση πολλών ιδιοκτητών θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση και των υπολοίπων
 • Τυχόν εκδοθέν ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Τυχόν εκδοθείσα ΗΤΚ (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου)
 • Σε περίπτωση ύπαρξης ΑμΕΑ (Αιτών,σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος), πιστοποιητικό που να δικαιολογεί την αναπηρία
 • Σε περίπτωση πολυτεκνίας, σχετικό πιστοποιητικό με ψηφιακή υπογραφή από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
 
Για την κατάθεση φακέλου επικοινωνήστε μαζί μας στο energy.evlogimenou@gmail.com
Top