Ανάπλαση περιοχής Ταμπακαριών

Την ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση περιοχής Ταμπακαριών» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια, το έργο εντάσσεται στον άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.732.060,50 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το έργο και τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, η ανάπλαση της περιοχής των Ταμπακαριών του Δήμου Χανίων διαρθρώνεται σε δύο διακριτά μέρη: Το πρώτο μέρος αφορά την περιοχή οδών Βιβιλάκη – Φραγκοκαστέλου, και το δεύτερο την περιοχή οδού Αγίας Κυριακής.

Στόχος του έργου είναι η ανάπλαση των οδών και των κοινοχρήστων χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μόνιμων κάτοικων και επισκεπτών και την ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής.

Επιλέγεται κοινή σχεδιαστική αντιμετώπιση και επίλυση των ζητημάτων των δύο περιοχών με στόχο την δημιουργία μίας κοινής αστικής ενότητας, ως τμήμα ενός ευρύτερου πολιτιστικού περιπάτου.

Αντικείμενο της ανάπλασης της περιοχής είναι:

  • Να αναδειχθεί το διατηρητέο μέτωπο / μέτωπο της κατοικίας.
  • Να εξευρεθούν οι απαραίτητοι χώροι στάσης και αναψυχής που δεν υπάρχουν στην υφιστάμενη κατάσταση.
  • Να δημιουργηθεί ενιαία ασφαλής κυκλοφορία των πεζών.
  • Να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι χώροι στάθμευσης για τους κατοίκους.
  • Να ενταχθούν σημεία φύτευσης / σκιασμού.
  • Να ενταχθεί ο κατάλληλος φωτισμός κίνησης και ανάδειξης.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει, κατασκευή, ή ανακατασκευή όπου χρειάζεται, όλων των οδών και των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής μελέτης. Διαμόρφωση των οδών σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, με αισθητική και λειτουργική διαφοροποίηση του χώρου που διατίθεται αφενός για την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων, αφετέρου για την κίνηση και αναψυχή των χρηστών. Ενιαία – και για τις δύο περιοχές – στρατηγική στη χρήση υλικών, για καλύτερη αναγνωσιμότητα της περιοχής, και για την ανάδειξη και ενσωμάτωση, αισθητική και λειτουργική, όλων των υπαρχόντων αρχιτεκτονικών στοιχείων του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν οι κοινόχρηστοι  χώροι και οδοί της περιοχής των Ταμπακαριών, ειδικότερα οι υποπεριοχές των οδών Βιβιλάκη – Φραγκοκαστέλου, και  Αγίας Κυριακής,  αισθητικά, λειτουργικά και βιοκλιματικά αναβαθμισμένοι.

Πηγή

Top