Ανακαίνιση παλαιάς αγροτικής οικίας εντός οικισμού Τριαλώνια και μετατροπή αυτής σε τουριστικό κατάλυμα με κολυμβητική δεξαμενή

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Photos: South Space for photography 

Χρόνος κατασκευής 2017
Top