ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Ανακοινώθηκε ο τελικός οδηγός του προγράμματος καθώς και η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για υποβολές στις 12/06/2023 και θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολές μέχρι και 15/09/2023.
Οι εργασίες που επιδοτούνται είναι:
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:
-Ο αιτών να έχει εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα είτε ψιλή κυριότητα είτε επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία
-Η κατοικία να υφίσταται νόμιμα
-Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
-Να χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία (Ιδιοκατοίκηση, δωρεάν παραχώρηση ή ενοικίαση)
-Να έχει καταταγεί βάση του πρώτου ΠΕΑ σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 
Αποκλείονται κατοικίες που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση
 
Ο ανώτατος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων είναι: Έως 22.500 
Τα ποσοστά επιδότησης του προγράμματος, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, είναι:
Έως και 75% ανάλογα με την οικονομική κατάσταση  του ωφελούμενου όπως φαίνεται στην τελευταία φορολογική δήλωση.
Η διαδικασία επιλεξιμότητας της αίτησης γίνεται (όπως και στο προηγούμενο εξοικονομώ) με μοριοδότηση όπου προκύπτει από συγκεκριμένα κριτήρια (αναλογία κόστους σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται, εισόδημα, θέση ιδιοκτησίας, ενεργειακή κλάση βάση Α ΠΕΑ, παλαιότητα κατασκευής, μονογονεϊκή οικογένεια, ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προετοιμασία του φακέλου είναι:
 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο αιτούντα
 • Κωδικοί taxisnet αιτούντα
 • Οικοδομική άδεια του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. βεβαίωση μηχανικού για κατοικία προ του έτους 1955, δήλωση αυθαιρέτου στο νόμο 4178/13 ή 4495/17 κ.α.) , σε περίπτωση διατηρητέου κτίσματος ως νομιμοποιητικό έγγραφο μπορεί να κατατεθεί το ΦΕΚ  
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του αιτούντα
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) αυτού που δηλώνει την κατοικία σαν κύρια
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) όλων των ιδιοκτητών (ανεξάρτητα του ποιος καταθέτει την αίτηση στο πρόγραμμα)  
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
 • Λογαριασμός ΔΕΗ εκκαθαριστικός
 • Τίτλος ιδιοκτησίας – σε περίπτωση πολλών ιδιοκτητών θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση και των υπολοίπων
 • Τυχόν εκδοθέν ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Τυχόν εκδοθείσα ΗΤΚ (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου)
 • Σε περίπτωση ύπαρξης ΑμΕΑ (Αιτών, σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος), πιστοποιητικό που να δικαιολογεί την αναπηρία
 • Σε περίπτωση πολυτεκνίας, σχετικό πιστοποιητικό με ψηφιακή υπογραφή από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο energy.evlogimenou@gmail.com & sto 2821059228
Top