[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

Μελέτη Εφαρμογής Οικοδομικού Έργου – Διοίκηση Εργοταξίου

Για έργα μεγάλων απαιτήσεων, η ομάδα μας μπορεί να σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της κατασκευής συντάσσοντας Μελέτη Εφαρμογής του έργου με λεπτομερή σχεδιασμό και ανάλυση των υλικών εφαρμογής που καλύπτουν κάθε ιδιαιτερότητα του έργου. Σε συνδυασμό με τη διοίκηση του εργοταξίου επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση του κόστους, του χρόνου και της ποιότητας  της κατασκευής.

Επικοινωνία

Χρειάζεστε αντίστοιχη υπηρεσία;
Στείλτε μήνυμα στο gm.evlogimenou@gmail.com
Λογότυπο γραφείου Ήβης Ευλογημένου
ΗΒΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός MSc
Top