μακέτα εργοταξίου

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ως Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) ορίζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου/ ακινήτου με αναφορά στον Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου. Με την απόκτηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας το ακίνητο θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης, ενοικίασης κλπ.

Με αυτή την υποχρεωτική από τον νόμο διαδικασία, κάθε ιδιοκτήτης έχει γνώση για την νομιμότητα του ακινήτου του καθώς και την ενεργειακή του κατάταξη, έχει φάκελο με τα σχέδια του ακινήτου και γνώση για την στατική του επάρκεια.

Σκοπός της ΗΤΚ είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του, αναθεωρώντας την καταχώρηση κάθε φορά που πραγματοποιούνται αλλαγές στο ακίνητο.
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου είναι σε ισχύ από 01 Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο υποχρεωτική καθίσταται η έκδοσή της από 01 Ιουλίου 2021 για τα εξής ακίνητα:
  • Νέα κτίρια
  • Υφιστάμενα κτίρια που εκδίδουν οικοδομική άδεια ή μεταβιβάζονται.

*Σε διάστημα 5 ετών, όλα τα ακίνητα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης ΗΤΚ.

Ποιός είναι αρμόδιος για την τήρηση της ΗΤΚ;

Τις καταχωρήσεις ακινήτων καθώς και την ενημέρωση της ΗΤΚ, αναλαμβάνει εξουσιοδοτημένος μηχανικός και εκδίδει το πιστοποιητικό πληρότητας του ακινήτου. Υποχρέωση των ιδιοκτητών είναι η συνέπεια στην τήρηση των αρχείων του ακινήτου τους κάθε φορά που εκδίδεται μια νέα άδεια, η τροποποιείται η ιδιοκτησία με οποιαδήποτε μορφή (ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλαγή χρήσης, τροποποίηση αρχιτεκτονικών σχεδίων)

Τί δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίσω για την έκδοση ΗΤΚ:

  • Την οικοδομική άδεια του κτιρίου, με τα σχέδια και τις μελέτες που τη συνοδεύουν
  • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
  • Tον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου
  • Ε9
  • Τυχόν δικαιολογητικά νομιμότητας κτιρίου (σε περίπτωση ένταξης σε νόμο αυθαιρέτων, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι προγενέστερο του 1955 κοκ).

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για τη δημιουργία φακέλου του κτιρίου σας.

Leave a Comment

Top