Εξοικονομώ για επιχειρήσεις – προς δημοσίευση τις επόμενες εβδομάδες

Ένα νέο πρόγραμμα, αντίστοιχο του «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί από το Υ.ΠΕ.ΚΑ. Το «Εξοικονομώ για τις Επιχειρήσεις» θα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας.

Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από 35% έως και 80% και καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή  που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός έργου για κάθε επιχείρηση αναμένεται να είναι 20.000 € και αναλόγως την δράση μπορεί να φτάσει το 1.000.000 €

Αναλυτικότερα, αναμένεται να επιδοτηθούν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και χρήση ΑΠΕ.

Δράση Α

«Εξοικονομώ – Επιχειρώ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων»

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

  • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση (τοιχοποιίας – δαπέδου, στέγης κλπ.), ενεργειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης.
  • Αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης χώρων καθώς και νέα συστήματα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (με δυνατότητα αυτόματου ελέγχου μέσω BMS)
  • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.).
  • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας ( συστήματα BEMS)
  • Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού.
  • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Όλες οι απαραίτητες υποστηρικτές δράσεις όπως Ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενεργειακοί έλεγχοι, ενεργειακοί σύμβουλοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.

Δράση Β

«Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση»

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

  • Σύστημα παραγωγής θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ (πχ. βιομάζα, βιοαέριο, γεωθερμία, ηλιοθερμία κλπ.)
  • Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης με χρήση ΑΠΕ (μόνο ως εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγή και όχι όταν λειτουργούν με καύσιμο φυσικό αέριο).

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε με τους έμπειρους συνεργάτες του γραφείου μας στο energy.evlogimenou@gmail.com

Top