Νέες Υπηρεσίες μέσω gov.gr – ψηφιακή επικύρωση εγγράφων

Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου / επικύρωση Ιδιωτικού συμφωνητικού

Πλέον μπορείτε να επικυρώνετε έγγραφα που απαιτούν το γνήσιο της υπογραφής από την πλατφόρμα gov.gr, γλιτώνοντας την δια ζώσης επίσκεψη στα ΚΕΠ ή το αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρούνται και υπογράφονται ψηφιακά Ιδιωτικά συμφωνητικά.

Για την ψηφιακή βεβαίωση και την επικύρωση Ιδιωτικού συμφωνητικού, θα χρειαστείτε:

  • -είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet 
  • -το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου
  • -το έγγραφο που επιθυμείτε να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf

Με την ψηφιακή βεβαίωση, αποτυπώνεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου σας, ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και στο τέλος του εγγράφου αποτυπώνεται η ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr και τα στοιχεία του εκδότη.

Αναλυτικά οδηγίες για τις δυο υπηρεσίες ΕΔΩ

Top