διατηρητεο

Ιδιωτικά Διατηρητέα Κτίρια & δυνατότητες

Τα διατηρητέα κτίρια και μνημεία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και οφείλουμε να σεβόμαστε την αρχιτεκτονική και ιστορική τους αξία, ωστόσο λόγω έλλειψης διευκολύνσεως από τους κρατικούς φορείς είναι και ένα μεγάλο «βάρος» για τους ιδιοκτήτες, αφού δεσμεύεται η περιουσία τους για χρόνια, ενώ η συντήρησή τους και η αποκατάστασή τους μερικές φορές αποτιμάται 2 με 3 φορές περισσότερο από την κατασκευή μιας συνήθους οικοδομής.

Top