Ψηφιακή έκδοση εγγράφων από το Κτηματολόγιο

Νέα ψηφιακή υπηρεσία από τα κτηματολογικά γραφεία για έκδοση εγγράφων χωρίς δια ζώσης επίσκεψη, παρέχεται σε πολίτες.

Μπορείτε πλέον να παραλάβετε στο email σας τα κάτωθι πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
  • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
  • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
  • Κτηματογραφικό διάγραμμα

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά από τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τις περιοχές αρμοδιότητάς του. Για να παραγγείλετε πιστοποιητικά, υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών taxisnet.

Μετά την πληρωμή θα τα παραλάβετε σε ψηφιακή μορφή (pdf) και μπορείτε να εκτυπώσετε αντίτυπα για κάθε νόμιμη χρήση.

Οδηγίες εδώ

Manual πληρωμών

Top