Επανάχρηση τριώροφης εγκαταλελειμμένης οικίας, στην Παλιά Πόλη Χανίων, με αποκατάσταση των όψεων σε προγενέστερη φάση κατασκευής.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Έτος: Υπό κατασκευή