Αποκατάσταση όψεων διατηρητέου κτιρίου, με πλήρη ανακατασκευή διάκοσμου, στο κέντρο των Χανίων.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Έτος: Υπό κατασκευή