Αποκατάσταση όψεων διατηρητέου κτιρίου, με πλήρη ανακατασκευή διάκοσμου, στο κέντρο των Χανίων. Το κτίριο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στο κέντρο της πόλης των Χανίων είναι ένα λιθόκτιστο διώροφο κτίριο, σε γωνιακό οικόπεδο με πρόσοψη σε τρεις οδούς. Πρόκειται για κτίριο επιβλητικό με δύο κύριους όγκους. Έχει κτιστεί στις αρχές του 20ου αιώνα και παρουσιάζει στην όψη του στοιχεία νεοκλασσικισμού, τόσο μορφολογικά όσο και διακοσμητικά. Στεγάζεται με κεραμιδοσκεπή εγγεγραμμένη σε διακοσμητικό στηθαίο, ενώ ακολουθεί κατακόρυφους άξονες συμμετρίας. Στον όγκο που έχει κύρια όψη επί της οδού Σολωμού έχουν διατηρηθεί στον όροφο οι ψευδοκολώνες,  καθώς και το διαχωριστικό γείσο των δύο ορόφων που είναι προεξέχον. Στην απόληξη του ορόφου και σε όλο το μήκος της όψης, τρέχει ο θριγκός τραβηχτού επιχρίσματος και τραβηχτή οδοντωτή ταινία και γείσο ενώ η επίστεψη ολοκληρώνεται από συμπαγές στηθαίο με πλαίσια. Στο σύνολό του, μαζί και με τον προαύλιο χώρο αποτελεί ιδιαίτερο πολεοδομικό στοιχείο της περιοχής στην οποία βρίσκονται και κάποια ακόμα αξιόλογα σημεία του πολεοδομικού ιστού. Το κτίριο έχει δυο κύριες κατασκευαστικές φάσεις και αρκετές μετασκευές κατά τη διάρκεια ζωής του. Επιπροσθέτως έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με το ΦΕΚ 31 Δ/ 30.01.1990. Σκοπός της μελέτης ήταν η αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου σε προγενέστερη φάση αυτού με αποκατάσταση του διάκοσμου όπου αυτός έχει καθαιρεθεί και επισκευή των τμημάτων που έχουν υποστεί φθορά. Στον αρχικό όγκο αποκαθίστανται οι ψευδοκολώνες στις κύριες όψεις,  καθώς και το διαχωριστικό γείσο των δύο ορόφων που διατηρείται στις όψεις της δευτερης φάσης του κτιρίου και είναι προεξέχον. 

Για την αποκατάσταση του διάκοσμου έγινε αποτύπωση σε κλίμακα 1:1 των στοιχείων των όψεων και ανακατασκευή των ειδικών τεμαχίων.

Έγινε πλήρης αποκατάσταση των εξωτερικών επιχρισμάτων και αντικατάσταση των κουφωμάτων.

Photos: Rita Photography

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

Έτος: 2022
Top