Το γραφείο μας ανέλαβε να ολοκληρώσει κάποιες εργασίες στο μέγαρο Παπαδόπετρου, διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης με στόχο το κτίριο να παραδοθεί σε χρήση. Κτίστηκε το 1912 για τις ανάγκες του ιδιοκτήτη βουλευτή με σχέδια και επίβλεψη του Μιχάλη Σαββάκη και με εργολάβο τον Αλέξανδρο Πλατσιδάκη. Μέχρι το 1940 χρησιμοποιήθηκε για κατοικία της οικογένειας Παπαδόπετρου, στη συνέχεια νοικιάστηκε για επαγγελματική στέγη και αργότερα έγινε δωρεά στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Στο κτίριο έχουν ανευρεθεί ίχνη αρχαίων κτισμάτων, τα οποία η σχετική μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης στόχευε να αναδείξει τοποθετώντας ένα γυάλινο βατό δάπεδο στη στάθμη του υπογείου.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

Έτος: 2023
Top