Αποκατάσταση προ-υφιστάμενης φάσης κτιρίου με προσθήκη μεσοπατώματος, σε κτίριο μικτής χρήσης με ένα εμπορικό κατάστημα στο ισόγειο & δύο ανεξάρτητες κατοικίες στα ανώτερα επίπεδα, στην Παλιά Πόλη Χανίων.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Έτος: In progress
Top