Ανακαίνιση διαμερίσματος στο κέντρο των Χανίων.

 

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

Έτος: In progress
Top