Πρόκειται για διαμέρισμα επιφάνειας 73,00 τ.μ., το οποίο κατασκευάστηκε αρχικά το έτος 1970. Η ανακαίνιση έγινε με γνώμονα τη νέα λειτουργία του χώρου ως κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης με την τροποποίηση της εσωτερικής διαρρύθμισης. Καθαιρέθηκαν εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι με σκοπό την ενιαία λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων και της είσοδο φυσικού φωτός στο σύνολο της κάτοψης. Τα νέα διαχωριστικά, όπου χρειάστηκαν, έγιναν με κατακόρυφα ξύλινα στοιχεία και ο χώρος της κουζίνας επικοινωνεί με την είσοδο και το σαλόνι καθιστώντας το νέο ενιαίο χώρο διαμπερή. Τα πατώματα από μωσαικό διατηρήθηκαν όπου ήταν εφικτό.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

Photos: Rita Photography

Έτος: 2023
Top