Πρόκειται για κατοικία τριών στάθμεων στην Παλιά Πόλη Χανίων, στην οποία θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση των όψεων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αντικατάσταση στέγασης.

(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 

Έτος: In progress
Top