Πρόκειται για ένα ισόγειο διαμέρισμα, το οποίο αναδιαμορφώνεται εσωτερικά με στόχο να αποτελέσει μία πλήρως λειτουργική οικία διατηρώντας κάποια στοιχεία του αρχικού του σχεδιασμού, παρέχοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύγχρονης διαβίωσης.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Έτος: In progress
Top