Επανάχρηση οικίας του 1831 που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, με εσωτερικές διαρρυθμίσεις & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Έτος: Υπό κατασκευή