Επανάχρηση οικίας του 1831 που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, με εσωτερικές διαρρυθμίσεις & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Πρόκειται για ένα κτίριο σε γωνιακό οικόπεδο στο κέντρο των Χανίων, σε μια συνοικία που διατηρεί ακόμα έντονα κτιριακά στοιχεία με νεοκλασσικά στοιχεία στις όψεις. Το εν λόγω κτίριο αναπτύσσεται σε δυο στάθμες με μια υπερυψωμένη ισόγεια κατοικία και ένα λειτουργικά ανεξάρτητο υπόγειο. Η οικία που χρονολογείται από το έτος 1831, διατηρούσε στοιχεία νεοκλασικού διάκοσμου στην κύρια όψη του κτιρίου, τα οποία επιλέχθηκε να επανακτασκευαστούν στην αρχική τους μορφή. Το κτίριο στεγάζεται με τετράρριχτη κεραμοσκεπή.

Η μελέτη αφορούσε αποκατάσταση των όψεων με ταυτόχρονη μετασκευή του εσωτερικού χώρου με σκοπό να στεγάσει ιδιωτική κατοικία με σύγχρονη λειτουργικότητα και ευρύχωρους κοινόχρηστους χώρους. Η στέγη ανακατασκευάστηκε στον αρχικό της όγκο με μεταλλικά και ξύλινα φέροντα στοιχεία, ενώ εσωτερικά επιλέχθηκε τμηματική αρμολόγηση των τοίχων από αργολιθοδομή, αναδεικνύοντας στοιχεία της αρχικής κατασκευής. Επιπρόσθετα, επιλέχθηκαν γήινοι τόνοι στις αποχρώσεις, πατητή τσιμεντοκονία στα δάπεδα και σιδηρά διακοσμητικά στοιχεία.

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Photos: Rita Photography

Έτος: 2022
Top