Ανακαίνιση παλαιάς αγροτικής οικίας εντός οικισμού Τριαλώνια και μετατροπή αυτής σε τουριστικό κατάλυμα με κολυμβητική δεξαμενή

(ΜΕΛΕΤΗ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Χρόνος κατασκευής 2017