[ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ]

Η μηχανική στην υπηρεσία της αισθητικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η ομάδα μας έχει εμπειρία στη σύνταξη φακέλων επιδοτήσεων όπως τα προγράμματα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ ", "LEADER", "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ".

sxediasmos-meleti
Σχεδιασμός-Μελέτη

Με εμπειρία χρόνων, σχεδιάζονται για εσάς νέα κτίρια κατοικιών, ξενοδοχείων και επαγγελματικών χώρων, είτε αναμορφώνονται και ζωντανεύουν ξανά υφιστάμενα κτίρια που καλούνται να εξυπηρετήσουν σύγχρονες ανάγκες ή αλλαγές χρήσης. Η ομάδα σχεδιασμού μας αναλαμβάνει τη σύνταξη μελέτης από τα αρχικά στάδια έως και τις τελευταίες πινελιές ταυτότητας του εκάστοτε έργου, με interior design & μελέτες φωτισμού.

adeiodotiseis
Αδειοδοτήσεις

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Εγκρίσεων Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Αδειών Δόμησης, Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

στατικές μελέτες
Στατικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών για κάθε τύπο κατασκευής:

 • οπλισμένο σκυρόδεμα,
 • φέρουσα τοιχοποιία,
 • μεταλλικοί & σύμμικτοι φορείς,
 • ξύλινες κατασκευές,
 • τόσο για νέες κατασκευές, όσο και μελέτες στατικής επάρκειας ή ενισχύσεων σε υφιστάμενες κατασκευές.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επάρκειας
ΠΕΑ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής απόδοσης που είναι απαραίτητα στις μισθώσεις ακινήτων, τις δικαιοπραξίες και σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επαγγελματισμός

Διακεκριμένοι μηχανικοί με μακρόχρονη εμπειρία

Εμπειρία

Σε πολλά έργα κατασκευής και επίβλεψης

Αποτελεσματικότητα

Με γνώμονα τη δική σας εξυπηρέτηση

Κατασκευή
Κατασκευή

Η κατασκευή οικοδομικών έργων, τόσο νέων όσο και έργων επανάχρησης, αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του γραφείου μας , με εμπειρία χρόνων των μηχανικών και των επαγγελματιών που εργάζονται για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 • Διαμόρφωση υφιστάμενων κατασκευών για ένταξη νέων λειτουργιών ή χρήσεων
 • Ανακαινίσεις & interior design
 • Κατασκευή κατοικιών κάθε είδους όπως μονοκατοικίες, μεζονέτες, διαμερίσματα, αστικές κατοικίες, εξοχικές κατοικίες
 • Διαμόρφωση και διακόσμηση περιβάλλοντος χώρου

Διατηρητέα κτίρια
Συντήρηση & Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων

Τα κτίσματα που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέα ή ανήκουν σε ένα σύνολο με ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική ή αρχιτεκτονική βαρύτητα, χρίζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, τόσο σε επίπεδο μελέτης, όσο και κατά τη φάση της κατασκευής. Η αποκατάσταση και επανάχρηση των χαρακτηρισμένων διατηρητέων κτιρίων απαιτεί μία εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία καθώς καλείται να επιλύσει σύνθετα ζητήματα. Στόχος της μελέτης αποκατάστασης θα πρέπει να είναι η διατήρηση τόσο των αυθεντικών στοιχείων του κτιρίου, στον επιτρεπόμενο βαθμό, όσο και των τρόπων κατασκευής του.

Ωστόσο πιθανές νέες χρήσεις και λειτουργικές απαιτήσεις για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών, οφείλουν να εντάσσονται σε αυτό χωρίς να αλλοιώνουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του.

Διοίκηση εργοταξίου
Κατασκευές κατά παραγγελία

Είτε αντλώντας έμπνευση από κάθε μοναδικό έργο είτε κατόπιν επιθυμίας των χρηστών, μπορούμε να κατασκευάσουμε στοιχεία δομικά ή διακοσμητικά κατόπιν σχεδιασμού

Τακτοποίηση ακινήτου
Τακτοποίηση αυθαιρέτου

Η ένταξη μιας ιδιοκτησίας με αυθαιρεσίες στις διατάξεις του Ν.4495/2017, καθώς και η έκδοση ΗΤΚ, απελευθερώνει το ακίνητο σας καθώς δίνει τη δυνατότητα:

 • σύνταξης δικαιοπραξιών (μεταβίβαση, πώληση, σύσταση ιδιοκτησιών)
 • σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας
 • ένταξη σε προγράμματα επιδότησης

Αποτυπώσεις
Αποτυπώσεις κτιρίων

Η αποτύπωση κτισμάτων ,κατασκευαστικών λεπτομερειών & περιβάλλοντος χώρου είναι ένα από τα πεδία στα οποία το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία και εργασία η οποία έρχεται να καλύψει πολλά πεδία έργων :

 • αποτυπώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησιών ή κτιριακών συνόλων, για αδειοδοτήσεις ή τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • αποτυπώσεις κτιριακών κατασκευών με μεγάλες απαιτήσεις σχεδιαστικής λεπτομέρειας (διατηρητέα, παραδοσιακά κτίσματα )
 • επιμετρήσεις εργοταξίου & έκδοση σχεδίων ως κατασκευασθέντα

Top