Ανέγερση νέας κατοικίας με μεταλλικό φέρων οργανισμό και ξηρά δόμηση, που αναπτύσσεται σε δύο στάθμες, με επιπλέον σοφίτα.

[ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – INTERIOR DESIGN]

Έτος: In progress
Top